Prawo własności intelektualnej

 

 • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, w sprawach z zakresu praw własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji; w tym naruszenie praw z:
  • patentu, 
  • patentu europejskiego, 
  • wzoru użytkowego, 
  • wzoru przemysłowego, 
  • wzoru wspólnotowego
  • znaku towarowego, 
  • unijnego znaku towarowego,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych w przedmiocie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych czynów nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentacja klientów przy tymczasowym zabezpieczeniu roszczeń;
 • pomoc w ochronie przed wykorzystaniem w domenach internetowych znaku towarowego.