Prawo upadłościowe

 

Proponujemy nie tylko obsługę prawną firm w bieżącej działalności, lecz także pomoc w kryzysowych sytuacjach, do jakich należy zaliczyć ogłaszanie upadłości. Zajmiemy się przygotowaniem odpowiednich dokumentów oraz reprezentacji przed sądem. Dzięki obsłudze prawnej w języku angielskim i niemieckim, uprawnieniom dzięki wpisowi na listę adwokatów niemieckich oraz bardzo dobrej znajomości tamtejszego prawa pomagamy również polskim przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Niemczech. Zajmujemy się sprawami spółek z zagranicznym kapitałem czy też zgłaszaniem wierzytelności przedsiębiorstw polskich i zagranicznych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty:

  • Konsultacje na etapie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • Przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz reprezentacja dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego, w tym dłużnika z zagranicznym kapitałem,
  • Zgłoszenie wierzytelności, w tym przedsiębiorstw zza granicy,
  • Składanie sprzeciwów co do uznania bądź odmowy uznania należności na liście wierzytelności,
  • Reprezentacja przy wnioskach o wyłączenie z masy upadłości wierzycieli polskich i zagranicznych,
  • Złożenie przez wierzyciela zagranicznego wniosku o ogłoszenie upadłości polskiego dłużnika,
  • Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości polskiej spółki z zagranicznym kapitałem,
  • Uczestnictwo polskiego przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym w Niemczech
  • Zgłaszanie wierzytelności polskich przedsiębiorców w Niemczech.