Prawo własności intelektualnej

 

Odpowiednia regulacja prawna własności intelektualnej pozwala firmom zapobiec nielegalnemu wykorzystywaniu ich dóbr i strat ponoszonych z tego tytułu. W naszych kancelariach radców prawnych  otrzymacie Państwo pomoc przed wykorzystywaniem tych praw oraz reprezentację prawną podczas postępowań sądowych dotyczącej wszelkich czynów nieuczciwej konkurencji.

W naszych kancelariach w Poznaniu, Szczecinie i Niemczech oferujemy:

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, w sprawach z zakresu praw własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji; w tym naruszenie praw z:
  • patentu, 
  • patentu europejskiego, 
  • wzoru użytkowego, 
  • wzoru przemysłowego, 
  • wzoru wspólnotowego
  • znaku towarowego, 
  • unijnego znaku towarowego,
 • reprezentację klientów w postępowaniach sądowych w przedmiocie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych czynów nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentację klientów przy tymczasowym zabezpieczeniu roszczeń;
 • pomoc w ochronie przed wykorzystaniem w domenach internetowych znaku towarowego.