Prawo upadłościowe

 

  • Konsultacje na etapie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • Przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz reprezentacja dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego, w tym dłużnika z zagranicznym kapitałem,
  • Zgłoszenie wierzytelności, w tym przedsiębiorstw zza granicy,
  • Składanie sprzeciwów co do uznania bądź odmowy uznania należności na liście wierzytelności,
  • Reprezentacja przy wnioskach o wyłączenie z masy upadłości wierzycieli polskich i zagranicznych,
  • Złożenie przez wierzyciela zagranicznego wniosku o ogłoszenie upadłości polskiego dłużnika,
  • Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości polskiej spółki z zagranicznym kapitałem,
  • Uczestnictwo polskiego przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym w Niemczech
  • Zgłaszanie wierzytelności polskich przedsiębiorców w Niemczech.