Kancelaria – Szczecin

KRAJOWE MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Dzięki temu, że proponujemy obsługę prawną w języku polskim, angielskim i niemieckim, pomagamy przedsiębiorcom nie tylko w całej działalności na terytorium Polski, ale także przy międzynarodowych transakcjach,  także gdy potrzebują wsparcia adwokata w sprawie toczącej się na terytorium obcego dla siebie państwa.  Niesiemy pomoc między innymi przy sporach z umów sprzedaży, przewozu, spedycji, budowlanych, o świadczenie usług, sporach korporacyjnych, nierzetelnych rozliczeniach, sprawach pracowniczych. Kiedy dochodzi do zachwiania współpracy z kontrahentem, konieczne jest zasięgnięcie porad prawnika, tak, aby podjąć najlepsze działania w ochronie naruszanych interesów. Jednakże w trosce o bieżącą działalność firmy warto również zadbać o stałą opiekę prawną, która często może zapobiec niedopatrzeniom czy też podpisaniu niekorzystnych umów.

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej nasza kancelaria współpracuje z rzeczoznawcami majątkowymi, biurami księgowymi, doradcami podatkowymi, notariuszami.

 

PRAWO SPÓŁEK

Oferujemy klientom pomoc prawną dotyczącą zakładnia, funkcjonowania     

i likwidacji spółek. 

 

Nasza Kancelaria pomoże Państwu we wszelkich aspektach dotyczących działalności spółek, w tym:

- pomoże w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej,

- zadba o formalności związane z założeniem spółki,

- pomoże w bieżącej obsłudze prawnej spółki, w tym w przygotowaniu dokumentacji spółkowej,

- doradzi w przypadku zainstnienia konfliktu w spółce,

- udzieli porad dotyczacych trudnej sytuacji finansowej spółki.

 

RESTRUKTURYZACJE

I UPADŁOŚCI

Kancelaria pomaga również w sprawach pogorszenia się sytuacji finansowej przedsiebiorców. Kancelaria pomaga ustalić czy w danej sytuacji nalezy rozważyć podjęcie działań restrukturyzacyjnych, czy sytuacja jest na tyle poważna, że należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. kancelaria pomaga dłużnikom w przygotowaniu wniosku, a także prowadzi inne doradztwo związane z upadłością przedsiębiorstw. kancelaria reprezentuje również wierzycieli niewypłacalnych dłużników.