Impressum

Radca Prawny Ewa Kosowska-Czapla prowadzi w swoim imieniu i na swoją odpowiedzialność, osobiście, indywidulaną i niezależną Kancelarię Radcy Prawnego.

Radca Prawny Paweł Majewski prowadzi w swoim imieniu i na swoją odpowiedzialność, osobiście, indywidulaną i niezależną Kancelarię Radcy Prawnego.

Kancelarie Radcy Prawnego Pawła Majewskiego i Radcy Prawnego Ewy Kosowskiej-Czapla są to dwie, indywidualne, niezależne od siebie kancelarie. Kancelarie te nie tworzą żadnego wspólnego podmiotu, w szczególności nie tworzą spółki. Właściciel każdej z Kancelarii odpowiedzialny jest wyłącznie za własne działania i zaniechania i nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania drugiego z właścicieli Kancelarii.

Pomiędzy osobami wskazanymi w zakładce „Współpracownicy” nie istnieje stosunek spółki, ani żaden inny stosunek prawny tego rodzaju, z którego wynikałoby, że pomoc prawna indywidualnie świadczona przez danego prawnika jest równocześnie solidarnie świadczona przez pozostałe osoby wskazane w zakładce „Współpracownicy”. Zlecenie prowadzenia sprawy jest każdorazowo uzgadniane indywidulnie i wyłącznie pomiędzy danym prawnikiem a Klientem.

***

I. Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Majewskiego

a) Paweł Majewski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz wpisany na listę radców prawnych pod numerem Sz-1118.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie

ul. Gen. Rayskiego nr 23/3 70-442 Szczecin,

Tel./ Fax: 00 48 91 488 27 22 Tel./Fax: 00 48 91 489 16 70

E-Mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl

Paweł Majewski jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Paweł Majewski Kancelaria Radcy Prawnego.

Siedziba Kancelarii: ul. Storrady Świętosławy 1 B biuro 46 Szczecin   Tel. 0048 91 432 05 08

Oddział Kancelarii: ul. Bóżnicza 1/14 61-751 Poznań   Tel. 0048 61 674 70 66

Tel. 00 48 508 211 570   Fax 0048 91 432 05 09

E-Mail: biuro@majewski-kancelaria.pl, biuro@mkclegal.pl WWW. www.majewski-kancelaria.pl, www.mkclegal.pl

NIP: 8571810015 REGON: 320027712

Ubezpieczenie obowiązkowe OC:

na sumę 100.000 EURO (416.310 zł) dodatkowe na sumę 250.000 EURO (1.040.775 zł)

Regulacje prawne związane z wykonywaniem zawodu radcy prawnego w Polsce: Ustawa o radcach prawnych Kodeks Etyki Radcy Prawnego

Powyższe akty prawne są dostępne na stronie www.kirp.pl w zakładce Akty Prawne.

b) Paweł Majewski jest członkiem Izby Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin) oraz wpisany na listę prawników zagranicznych pod numerem: 152776

Rechtsanwaltskammer Berlin

Littenstr. 9 10179 Berlin

Tel. 00 49 30/30 69 31 0 Fax. 00 49 30/30 69 31 99

E-Mail: info@rak-berlin.org

Siedziba i oznaczenie Kancelarii w Niemczech:

Pawel Majewski, LL.M. Radca Prawny / Polnischer Anwalt

Schützenstraße 5 10117 Berlin

Tel. 00 48 508 211 570 Tel./Fax: 00 49 30 308 06 722

E-Mail: biuro@majewski-kancelaria.pl

Numer podatkowy dla celów podatku od towarów i usług (Umsatzsteuer): 053/658/86980 Finanzamt Oranienburg.

HDI Versicherung AG HDI-Platz 1 30659 Hannover

na sumę 250.000 EURO, dotyczy czynności wykonywanych na terenie Niemiec, numer polisy 70-009414424

Informacje podawane zgodnie z § 6 ustawy o wykorzystywaniu środków telekomunikacji elektronicznej (Teledienstgesetz – TDG)

Oferentem strony www.majewski-kancelaria.pl zgodnie § 6 TDG jest Radca Prawny (Polnischer Anwalt) Paweł Majewski.

Oferentem strony www.mkclegal.pl zgodnie z § 6 TDG jest Radca Prawny (Polnischer Anwalt) Paweł Majewski oraz Radca Prawny Ewa Kosowska-Czapla.

Radca Prawny (Polnischer Anwalt) Paweł Majewski według § 2 i nast. niemieckiej ustawy o czynnościach europejskich adwokatów w Niemczech (EuRAG) jest uprawniony, posługując się oznaczeniem zawodowym kraju pochodzenia tj. Radca Prawny, do wykonywania zawodu adwokata w Niemczech zgodnie z §§ 1 do 3 niemieckiego rozporządzenia o adwokaturze (Bundesrechtsanwaltsordnung).

Radca Prawny, który na podstawie niemieckiej ustawy o czynnościach europejskich adwokatów w Niemczech (EuRAG), jest dopuszczony do wykonywania na obszarze Niemiec zawodu adwokata niemieckiego podlega następującym regulacjom prawno-zawodowym:

Ustawa o czynnościach europejskich adwokatów w Niemczech (EuRAG) Federalne rozporządzenie o Adwokaturze (BRAO) Rozporządzenie o wykonywaniu zawodu adwokata (BORA) Zasady wykonywania zawodu przez adwokatów europejskich (CCBE) Rozporządzenie o zawodzie adwokata specjalisty (FAO) Ustawa o wynagrodzeniach adwokackich (RVG)

Treść poszczególnych regulacji prawno-zawodowych jest dostępna na stronie Federalnej Izby Adwokackiej www.brak.de w zakładce „Berufsrecht” po niemiecku oraz po angielsku.

Reprezentowanie przez adwokata stron, których interesy są w wzajemnie sprzeczne (tzw. kolizja interesów) jest zabronione (§ 43a ust. 4 BRAO).

II. Kancelaria Radcy Prawnego Ewa-Kosowska Czapla

Ewa Kosowska-Czapla jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, wpisaną na listę radców prawnych pod numerem Sz-1077.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie

ul. Gen. Rayskiego nr 23/3 70-442 Szczecin,

Tel./ Fax: 00 48 91 488 27 22 Tel./Fax: 00 48 91 489 16 70

E-Mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl

Ewa Kosowska-Czapla jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Kosowska-Czapa.

Siedziba Kancelarii: ul. Storrady Świętosławy 1 B biuro 46  71-602 Szczecin Tel. 0048 91 432 05 09

Oddział Kancelarii: ul Bóżnicza 1/14  61-751 Poznań Tel. 0048 61 674 70 6648

E-Mail: ewa@kosowska-czapla.pl, biuro@mkclegal.pl WWW. www.kosowska-czapla.pl, www.mkclegal.pl

NIP: 8573922583 REGON: 321132196

Ubezpieczenie obowiązkowe OC:

na sumę 100.000 EURO (416.310 zł) dodatkowe na sumę 250.000 EURO (1.040.775 zł)

Regulacje prawne związane z wykonywaniem zawodu radcy prawnego w Polsce:

Ustawa o radcach prawnych Kodeks Etyki Radcy Prawnego

Powyższe akty prawne są dostępne na stronie www.kirp.pl w zakładce Akty Prawne.

***

Podmiotem odpowiedzialnym za treści umieszczone na stronie internetowej jest Radca Prawny Paweł Majewski oraz Radca Prawny Ewa Kosowska-Czapla.

Zawartość niniejszej strony internetowej (w tym wszelkie teksty, obrazy i elementy graficzne) podlega ochronie w oparciu o przepisy prawa autorskiego. Wykorzystanie bez upoważnienia fragmentów lub całości zawartości strony stanowi naruszenie praw autorskich.

Wszelkie materiały na niniejszej witrynie internetowej zamieszczone są w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna. Mimo dokładanych najwyższych starań Kancelarie nie ponoszą odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak i nie gwarantują dokładności, skuteczności czy przydatności jakichkolwiek informacji prawnych zamieszczonych na stronie internetowej.