noName.jpg
Paweł Kurcman Radca Prawny/ Rzecznik Patentowy/ of Counsel

Radca Prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie), Rzecznik Patentowy (Polska Izba Rzeczników Patentowych). Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw oraz osób fizycznych w kraju i za granicą. Absolwent Uniwerytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski) oraz liczne kursy z zakresu własności przemysłowej. Wieloletni wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, prowadzi zajęcia dla aplikantów radcowskich i rzecznikowskich. Autor wielu publikacji w portalach internetowych z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej. Aktualnie pełni funkcję Rzecznika Dyscyplinanego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Od wielu lat specjalizuje się w prawie własności przemysłowej i intelektualnej, prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie budowlanym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych oraz prawie rodzinnym. Jest wieloletnim procesualistą i prowadził wiele skomplikowanych spraw przed wieloma sądami w kraju. Prowadzi kancelarię prawną w Warszawie.

Języki obce: język angielski