Kancelaria – Szczecin, Poznań, Niemcy

Witamy na stronie Kancelarii Radców Prawnych MCK LEGAL.

Z usług radców prawnych z naszej kancelarii możecie skorzystać Państwo, kontaktując się z biurem w Szczecinie, Poznaniu, jak również poza granicami naszego kraju, w Niemczech – w Berlinie. Pomagamy tym, którzy potrzebują porad prawnych na gruncie prawa polskiego oraz konsultujemy i prowadzimy sprawy regulowane przez prawo niemieckie.  Obszar, w którym się specjalizujemy to przede wszystkim obsługa biznesu z zakresu prawa handlowego, prawa własności intelektualnej, prawa budowlanego, windykacji czy prawa upadłościowego. Mamy doświadczenie w rozwiązywaniu wszelkich problemów przedsiębiorstw oraz oferujemy stałą obsługę prawną firm, wspierając bieżącą działalność.

Nasi radcy prawni to przede wszystkim profesjonaliści podchodzący indywidualnie do każdej sprawy. W codziennej pracy kierują się rzetelnością, opracowując optymalne rozwiązania dla klienta. W kancelariach w Berlinie, Poznaniu i Szczecinie otrzymacie Państwo fachową pomoc prawną i wsparcie w sprawach związanych z Państwa biznesem.

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Dzięki temu, że proponujemy obsługę prawną w języku polskim, angielskim i niemieckim, pomagamy przedsiębiorcom, którzy w bieżącej działalności dokonują międzynarodowych transakcji  bądź potrzebują wsparcia adwokata w sprawie toczącej się na terytorium obcego dla siebie państwa.  Niesiemy pomoc między innymi przy sporach z umów sprzedaży, przewozu, spedycji, budowlanych, o świadczenie usług, sporach korporacyjnych, nierzetelnych rozliczeniach, sprawach pracowniczych. Prowadzimy również postępowania upadłościowe, reprezentując zarówno upadłych dłużników, jak i wierzycieli.

Kiedy dochodzi do zachwiania współpracy z kontrahentem, konieczne jest zasięgnięcie porad prawnika, tak, aby podjąć najlepsze działania w ochronie naruszanych interesów. Jednakże w trosce o bieżącą działalność firmy warto również zadbać o stałą opiekę prawną, która często może zapobiec niedopatrzeniom czy też podpisaniu niekorzystnych umów.

Zdarzają się również sytuacje, podczas których jedyną opcją dla nierentownej inwestycji o niezadowalających wynikach finansowych jest ogłoszenie upadłości firmy. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej w postępowaniach upadłościowych nasza kancelaria współpracuje z rzeczoznawcami majątkowymi, biurami księgowymi, doradcami podatkowymi, notariuszami.

PRAWO NIEMIECKIE / SPRAWY NIEMIECKIE

Oferujemy klientom pomoc prawną również na terenie Niemiec. Radca Prawny Paweł Majewski jest dopuszczony do wykonywania zawodu adwokata w Niemczech. Obsługę spraw z zakresu prawa niemieckiego zapewnia Kancelaria w Berlinie. Są one prowadzone indywidualnie przez mecenasa Pawła Majewskiego. Zaletą oferty jest kompleksowe doradztwo w języku polskim, obejmujące wszystkie etapy od zaproponowania określonego rozwiązania prawnego, poprzez reprezentację w sporze przedsądowym, a w razie potrzeby również w postępowaniu sądowym przed niemieckim sądem

Kancelaria niemiecka specjalizuje się m.in. w dochodzeniu roszczeń z umów, w sprawach gospodarczych, związanych z działalnością gospodarczą na terenie Niemiec, w zgłaszaniu wierzytelności w postępowaniach upadłościowych, rozwiązywaniu konfliktów ze wspólnikami w spółkach niemieckich, ustalaniu sytuacji finansowej kontrahentów niemieckich, negocjacjach oraz reprezentowaniu pokrzywdzonego w sprawach karnych. Do współpracy zapraszamy również tych z Państwa, którzy potrzebują pomocy prawnika niemieckiego w Polsce.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Kancelaria pomaga również w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej. Przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi, że wartość firmy to często ich dobra niematerialne i prawne. Coraz częściej obserwuje się również ataki na te dobra. Do radców prawnych zgłaszają się między innymi przedsiębiorcy, których produkty są kopiowane lub których znaki towarowe wykorzystywane są w domenach internetowych konkurencyjnych firm. Przedsiębiorcy stają się atakiem nieuczciwej konkurencji najczęściej ze strony byłych kontrahentów bądź byłych pracowników. W dziedzinie prawa własności intelektualnej warto zapobiegać takim sytuacjom i, sięgając po pomoc prawników, zabezpieczyć swoje dobra. Dzięki współpracy z rzecznikami patentowymi nasze Kancelarie Radców Prawnych pomagają zalegalizować patenty, wzory przemysłowe i znaki towarowe, konstruujemy również umowy licencyjne, a także umowy o zakazie konkurencji z pracownikami. Opracowujemy standardy działań przy ochronie tajemnicy przedsiębiorstw i pomagamy przy ochronie praw w przypadku wszelkich naruszeń.